ให้คำปรึกษา วางแผนชีวิต และแนะนำแนวทาง ด้วยหลักพยากรณ์ประยุกต์

 

ยินดีให้คำปรึกษา วางแผนชีวิต และแนะนำแนวทางด้วยหลักพยากรณ์ประยุกต์กับหลักจิตวิทยา และการแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยหลักวิทยาศาสตร์ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนา

โทรมาปรึกษาหรือติดต่อสอบถามก่อนได้ครับที่เบอร์ 088-244-1915 (เซิน กฤชา) หรือ สอบถามผ่านเวบที่นี่ครับ

ยินดีให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือ Line และตัวต่อตัวครับ

 

Facebook Comments